Bijgewerkt: 2 Oktober 2018


Bestuur:
Voorzitter: Martin de Louw
Secretaris: Jac van kronenburg
Penningmeester: Henny Korssen  


Algemeen:
De P.B.F. heeft tot doel om het bowlen voor bedrijfssporters te promoten in Nederland. Dit doet zij door middel van BedrijfsBowling Toernooien onder de aandacht van onze leden te brengen. Verder organiseert de eigen vereniging ieder jaar het Nationaal Philips Bowling Toernooi (uitwisseling tussen Eindhoven, Nijmegen, Terneuzen en Zwolle).

Seizoen: januari tot januari.
 

Bijzondere activiteiten:

  • Deelname NK Bedrijfsbowlen (Team en Doubles). Hierbij kunt U zich plaatsen voor het BEC (Bowling European Comparative) Kampioenschap
  • PBF leden krijgen een subsidie uit de PBF pot.
  • In het jaar voorafgaande aan de EFCS Eurofestival kunt U zich tevens plaatsen voor het EFCS Toernooi dat om de twee jaar wordt gehouden in de oneven jaren. (EFCS staat voor European Federation of Company Sports).
  • Deelname Nationaal Philips Bowling Toernooi in Januari.
  • Elke 2 jaar (Oneven jaren) kunnen teams deelnemen aan de E.F.C.S. spelen (Eurofestival). Een groot Europees Bedrijven Sport toernooi (ca 6000 deelnemers) met diverse takken van sport waaronder Bowlen.
  • Ieder jaar kan er door 4-persoons teams en dubbels (Dames en Mixed) worden deelgenomen aan de BEC (EK voor bedrijfssport Bowlers) Kampioenschappen.
  • Elke 2 jaar (Even jaren) wordt door onze vereniging eind Augustus de Philips Bowling Cup georganiseerd. Een internationaal toernooi,, waaraan diverse bedrijven en instellingen uit Europa met maximaal 120 bowling teams aan deel kunnen nemen. (ca 600 deelnemers en toeschouwers). Op zaterdagavond vindt de welvermaarde Partynight (dinerdansant met Live-orkest, artiesten) plaats waaraan alle spelers, toeschouwers en introducés aan kunnen deelnemen.
  • Ieder jaar kan er door diverse teams worden deelgenomen aan diverse binnen- en buitenlandse toernooien (Zoals Nationaal Kampioensschap Bedrijfsbowlen,  Münster, Duisburg, Siegen, Luik, Moeskroen, Mainz enz).


Inschrijving:
Geen inschrijfgeld.
Géén contributie !!

RekeningNr. van P.B.F. Bowling is: NL21INGB0004473573
Voor betaling vanuit het buitenland: BIC Nr. INGBNL2A
Ten name van: P.B.F. Afd. Bowling Eindhoven